old-min.jpg
МК Брокерс АД е лицензиран български Инвестиционен посредник с лиценз № РГ-03-217/05.05.2020г., издаден от Комисията за Финансов Надзор. Дружеството е лицензирано от КФН от 2006 година (предишно наименование Д.И.С.Л. Секюритийс АД и лиценз № 264-ИП от 05.04.2006 г.)
ИНИЦИАТИВА НА БФБ - СОФИЯ "ДЕН ЗА АКЦИИ" - 12 МАЙ 2021

ИП "МК Брокерс" е партньор на инициативата на БФБ "Ден за акции" - 12 май 2021.