Първично публично предлагане на емисия варанти, издадени от „Софарма“ АД

При проблеми с документите по емисията моля свържете се с нас:

email: office@mkb.bg   r.georgiev@mkb.bg

tel.: +359878910585