Нови ОБЩИ УСЛОВИЯ

Във връзка с вече окончателно приетият Закон за пазарите на финансови инструменти, считано от 13.04.2018 г. влизат в сила нови Общи условия за сделки с финансови инструменти, приложими към договорите с клиенти на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД.

Обръщаме внимание, че те са неразделна част от договорите с клиентите, с оглед на което всички клиенти на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД следва да се запознаят с предстоящите промени. Астуалният текст можете да намерите тук:

Общи условия, приложими към договорите на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД, в сила от 13.04.2018 г.

Регулация в ЕС: МК Брокерс АД има право на дейност в Европейското икономическо пространство (ЕИП) по MiFID II. Дружеството притежава лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) - № РГ-03-217
ЗА НАС         ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ           РИСК ПРИ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ          КАРИЕРИ

Created by Media Net Holding     © 2020 MK Brokers