Изисквания, свързани с MiFID II

Съгласно нормите заложени в  MiFID II, инвестиционният посредник е длъжен да предприеме всички необходими мерки за осигуряване на най-добрия възможен резултат при изпълнението на клиентско нареждане. Част от тях е място на което подаденото нареждане би имало изпълнение при най-ниски разходи за клиента, както и ограничения за сключване на сделки при които посредника би получил възнаграждение за сключването им. В тази връзка ИП МК Брокерс АД ще приеме следните мерки:

– Мониторинг на качеството на изпълнение на клиентски нареждания;

– Следене и изпълнение на клиентски поръчки при възможно най-малко влияние върху пазарната цена;

– Публикуване на годишен доклад за пазарите с най-добро изпълнение, както и първите  пет места на които са изпълнчвани клиентски нареждания;

При възникнали въпроси и допълнителна информация, свързани с прилагането на MiFID II, може да се свържете с нас.