Въвеждане на MiFID II

Информираме Ви, че от 3 януари 2018 г. ИП МК Брокерс АД, е задължен по закон да идентифицира вашата компания при операции  с финансови инструменти, които изпълняваме за Вас (като например покупка или продажба на ценни книжа) с идентификационния номер за юридическо лице (LEI код).  LEI е идентификаторът на юридическо лице,  и въвеждането му има за цел да улесни надзорните органи  при надзора на  участниците на финансовите пазари на местно и международно ниво. Можете да намерите информация за издаване на  LEI код  за вашата организация (срещу заплащане), в приложения към настоящето писмо файл. Моля, имайте предвид, че от 3 януари 2018 г. няма да можем да изпълняваме операции с финансови инструменти (покупка  или продажба на ценни книжа), ако не можем да идентифицираме вашата компания  чрез предоставен от Вас  LEI код.

За повече информация се обърнете към нас.

Относно: Изискванията, наложени от предстоящо въвеждане на MiFID II за най-добро изпълнение на клиентски поръчки