• Комисия за финансов надзор: www.fsc.bg

  • Българска Народна Банка: www.bnb.bg

  • Държавна агенция "Национална сигурност": www.dans.bg/bg

  • Национална агенция за приходите: nra.bg

Регулация в ЕС: МК Брокерс АД има право на дейност в Европейското икономическо пространство (ЕИП) по MiFID II. Дружеството притежава лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) - № РГ-03-217
ЗА НАС         ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ           РИСК ПРИ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ          КАРИЕРИ

Created by Media Net Holding     © 2020 MK Brokers