Нова тарифа

Уведомяваме Ви, че, считано от 16.01.2017 г. влиза в сила нова Тарифа за базовите възнаграждения, такси и комисионни, прилагани от ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД.

Обръщаме внимание, че Тарифата е неразделна част от договорите за извършване на сделки с финансови инструменти, с оглед на което всички клиенти на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД следва да се запознаят с предстоящите промени.

Регулация в ЕС: МК Брокерс АД има право на дейност в Европейското икономическо пространство (ЕИП) по MiFID II. Дружеството притежава лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) - № РГ-03-217
ЗА НАС         ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ           РИСК ПРИ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ          КАРИЕРИ

Created by Media Net Holding     © 2020 MK Brokers