COVID-19

Във връзка с извънредните мерки за сигурност, както и обявеното извънредно положение по повод разпространението на  COVID 19 на територията на Република България, считано от 16.03.2020 г. „МК Брокерс“ АД /предишно наименование „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД/ ще продължи да обслужва клиенти при извънредни мерки за сигурност и превенция от разпространение на вируса, както следва:

  1. Преустановяват се временно касови разплащания и сключване на договори на място в офиса на дружеството до последващо уведомление за въстановяване на работния процес с оглед развитието на общата фактическа обстановка. Разплащания чрез банкови платежни сметки са възможни.

  1. С цел превенция на клиентите на инвестиционния посредник и служителите от разпространение на COVID 19 се преустановяват временно посещенията в офиса на дружеството до последващо уведомление /освен при неотложни случаи по преценка на ръководството за всеки конкретен случай/.

Всякаква друга комуникация – чрез телефони, електронна поща, сайт и т.н. остава действаща.

Горепосочените мерки се предприемат с оглед на спазване на общия ограничителен режим, наложен на територията на Република България и за предпазване на вашето здраве!

Оставаме отговорни към вас и вашите инвестиции!

Регулация в ЕС: МК Брокерс АД има право на дейност в Европейското икономическо пространство (ЕИП) по MiFID II. Дружеството притежава лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) - № РГ-03-217
ЗА НАС         ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ           РИСК ПРИ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ          КАРИЕРИ

Created by Media Net Holding     © 2020 MK Brokers