Във връзка с изискванията на чл. 38, ал.4 от Закона за пазарите на финансови инструменти, тук можете да намерите пълни данни за сделките, сключени на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия, с акции, допуснати до търговия на регулиран пазар.

Сделка на 28.03.2011 г.

Сделка на 13.09.2011 г.

Сделка на 28.09.2012 г.

Сделки на 27.02.2014 г.

Сделки на 28.02.2014 г.

Сделки на 03.04.2014 г. 

Сделки на 20.04.2016 г. 

Сделки на 05.05.2016г.

Сделки на 01.11.2017 г.

Сделки на 05.12.2017 г.

Сделки на 20.12.2017 г.

Регулация в ЕС: МК Брокерс АД има право на дейност в Европейското икономическо пространство (ЕИП) по MiFID II. Дружеството притежава лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) - № РГ-03-217
ЗА НАС         ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ           РИСК ПРИ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ          КАРИЕРИ

Created by Media Net Holding     © 2020 MK Brokers